Home

CaZo is een zorggroep van apothekers die als doel heeft samenwerkingsrelaties met andere zorgaanbieders aan te gaan om de farmaceutische zorg in de regio Zuidoost Brabant te ontwikkelen en te organiseren. CaZo dient tevens als aanspreekpunt voor ketenpartners in de regio die iets met apothekers in Zuidoost Brabant willen afspreken en als loket voor contacten die nuttig zijn voor apothekers in de regio. Wil je meer weten over het ontstaan van CaZo of wie wij zijn, kijk dan even verder op de site.