Werkgroepen

Werkgroepen CAZO

 • AKZO – Overgebleven na de fusie van AKZO met CAZO, deze werkgroep blijft zich bezigen met het behartigen van algemene belangen.
 • Werkgroepen Palliatieve Kit ism Palliatief Netwerk ZO Brabant
 1. Werkgroep Palliatieve Kit
 2. Werkgroep PTO/FTO Palliatieve sedatie
 3. Werkgroep Nascholing Palliatieve sedatie
 • SFK Data werkgroep
 • Klankbord groep
 • Werkgroep Stroomz (kartrekkers stap naar Gezonder)
 • Werkgroep POZOB (Perfect Samen)

Activiteiten

Wij zetten ons in binnen onze regio, oa;

 • IZA plan bevordering zelfredzaamheid in de keten
 • GALA, valpreventie 5 ketenaanpak samen met gemeenten
 • ROAZ coördinatie Brabant
 • Aansluiting bij Palliatief Netwerk ZO Brabant
 • Aansluiting bij diverse ketenpartners/zorggroepen
 • Contacten houden met SUMMA en SBA over instroom apothekersassistenten
 • En nog veel meer….